DELEGATI SKUPŠTINE AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Prof. dr Vanja Krstić

Prof. dr Slobodan Stupar

Dr Slađana Barjaktarović – Rakočević

Ljiljana Damjanov

Mirjana Jakovljević

Aleksandar Topalović

Uroš Šošević

Miloš Marjanović

Sanja Šešlija

Milena Arsić

UPRAVNI ODBOR AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Dr Radmila Dragutinović Mitrović, predsednik Upravnog odbora

Andreja Rackov, podpredsednik Upravnog odbora

Dr Vojislav Stanimirović

Aleksandar Čutaja

Slobodan Pešić

MENADŽMENT AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Tanja Malevanov, direktor

Una Arsenović, tehnički sekretar