DELEGATI SKUPŠTINE AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Prof. dr Vanja Krstić
Prof. dr Slobodan Stupar
Dr Slađana Barjaktarović – Rakočević
Ljiljana Damjanov
Mirjana Jakovljević
Aleksandar Topalović
Uroš Šošević
Miloš Marjanović
Sanja Šešlija
Milena Arsić

UPRAVNI ODBOR AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Ljiljana Delević, predsednik
Tijana Vasilijević
dr Jelena Erdeljan
Mirjana Božidarević
Antonije Pušić
Vanja Milačić
Vladimir Smuđa

MENADŽMENT AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Tanja Malevanov, direktor
Una Arsenović, tehnički sekretar