DELEGATI SKUPŠTINE AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

 • Prof. dr Vanja Krstić
 • Prof. dr Slobodan Stupar
 • Dr Slađana Barjaktarović – Rakočević
 • Ljiljana Damjanov
 • Mirjana Jakovljević
 • Aleksandar Topalović
 • Uroš Šošević
 • Miloš Marjanović
 • Sanja Šešlija
 • Milena Arsić

UPRAVNI ODBOR AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

 • Dr Radmila Dragutinović Mitrović, predsednik Upravnog odbora
 • Andreja Rackov, podpredsednik Upravnog odbora
 • Dr Vojislav Stanimirović
 • Aleksandar Čutaja
 • Slobodan Pešić

MENADŽMENT AKUD “BRANKO KRSMANOVIĆ”

Iva Radulović, v. d. direktora