Započeta saradnja sa Centralnim institutom za konzervaciju u Beogradu


DSC_6442Akademsko kulturno-umetničko društvo Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović” je prvo kulturno umetičko društvo koje sarađuje sa CIKom  u sklopu projekta “Snimanje i analiza tekstilnih zbirki muzeja Srbije”.
Centralni institut za konzervaciju predstavlja interdisciplinarni, obrazovni, naučno istraživački i konzervatorski centar, i specijalizovanu ustanovu zaštite kulturnog nasleđa, sa učionicama, laboratorijama, ateljeima i radionicama za konzervaciju i restauraciju svih vrsta kulturnih dobara.
CIK je ujedno i sedište Regionalne alijanse ICOM (International Committee of Museums) za Jugoistočnu Evropu – ICOM SEE.
Ovo je jedna u nizu saradnji na projektima koje realizuje AKUD na polju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine.