Plan rada do naredne sezone i molba direktora


Sezona Društva 2013/2014. završava se 30. juna. Radi uštede materijalnih troškova, a u skladu s akademskom godinom i sezonom našeg Društva, kao i prošle godine, Društvo je na kolektivnom godišnjem odmoru od 30.06-24.08.2014. U tom periodu, ansambli ne rade, a kancelarija će obavljati neophodne tekuće poslove.

Početkom nove sezone na kolegijumu s umetničkim direktorima biće određena nova programska sezona i umetnički direktori obavestiće tada, članove ansambala koje vode, o planu rada.

Audicije za nove članove, učenike i studente, obaviće se u uobičajeno vreme tokom septembra i oktobra meseca, po planu umetničkih direktora ansambala.

Shodno odlukama Upravnog odbora Društva i Zaključaka s Rektorskog kolegijuma koje studenta postavljaju u prvi plan, administracija Društva poziva sve sadašnje članove da, na početku sezone do svoje prve probe, donesu potvrde o svom trenutnom statusu: iz škole, s fakulteta, s posla, s biroa za nezaposlene i sl, kako bi bili upisani u knjigu redovnog članstva ili u knjigu upisnika (člana po pozivu).

U skladu s odlukama Organa Društva, a po Pravilniku  o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata, na osnovu člana 42. i 96. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 162/11 i 167/12), Senat Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 20.03. 2013) aktivnosti studenata članova Društva, u organizacionim i umetničkim timovima ansambala, biće izražene u ESPB bodovima. Pozivamo zainteresovane članove da se prijave na početku naredne sezone.

Molim sve članove Društva svih generacija da, kao i do sada, svojim akademskim ponašanjem u ličnoj i on-line komunikaciji pokažu da su pravi nosioci imena AKUD Univerziteta u Beogradu „Branko Krsmanović“. Molim sve članove Društva svih generacija da, kao i do sada, poštuju Društvo, a Društvo je zauvek zahvalno, ceni i poštuje njihov umetnički i akademski doprinos.

Sve članove Društva, sve umetničke direktore, celokupnu Upravu, sve angažovane, sve saradnike, svih generacija, i sadašnje i bivše i buduće, lično izuzetno poštujem, jer imam svest da su svojim umetničkim i ljudskim kvalitetima objedinjeni imenom „Krsmanović“ koji zauvek znači kvalitet.

Dragi Krsmanovići, imam svest i osećam istorijsku odgovornost da, kao bivši član, sada kao deo menadžmenta, tu tradiciju uz Vašu pomoć nastavim.