Odluke Upravnog odbora


Klikom na link u daljem delu ovog obaveštenja možete videti odluke Upravnog odbora AKUD Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović”, koja su donete na sednici Upravnog odbora 22.12.2014. godine.

Odluke – 22.12.2014.