OBAVEŠTENJE O UPLATAMA ČLANARINA


Od 01.10.2014. godine članarine će se uplaćivati isključivo preko računa, uplatnicama za sezonu 2014/2015.

Plaćanje članarine će se vršiti najkasnije do 10. za tekući mesec, a obrazac uplatnice možete videti na slikama ispod teksta obaveštenja.

Uplate članarine se vrše u zavisnosti od ansambla čiji ste član.

Molimo sve članove da obrate pažnju na polja u kojima se unešeni podaci menjaju od meseca do meseca za uplate članarina:

1. U polje “UPLATILAC” uneti ime, prezime i adresu člana Društva;
2. U polju “SVRHA UPLATE” se menjaju mesec i godina – ukoliko član III Ansambla narodnih igara i pesama uplaćuje članarinu za oktobar mesec 2014. godine, tekst koji se unosi je “Uplata članarine za ANIP3, za 10/2014. godine”; ukoliko isti član uplaćuje članarinu za februar mesec 2015. godine, tekst koji se unosi je “Uplata članarine za ANIP3, za 02/2015. godine”
Za članove prvih, izvođačkih ansambala (Akademski hor “Obilić” i I Ansambl narodnih igara i pesama) tekst u polju “SVRHA UPLATE” se menja na sledeći način:
Za prvu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “Uplata prve rate godišnje članarine za AH”;
Za drugu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “Uplata druge rate godišnje članarine za AH”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “Uplata prve rate članarine za ANIP1”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “Uplata druge rate godišnje članarine za ANIP1”;
3. U polju “POZIV NA BROJ” se menja prvi broj u tekstu – ukoliko član ukoliko član III Ansambla narodnih igara i pesama uplaćuje članarinu za oktobar mesec 2014. godine, tekst koji se unosi je “ANIP3/10-2014/2015”; ukoliko isti član uplaćuje članarinu za februar mesec 2015. godine, tekst koji se unosi je “ANIP3/02-2014/2015”
Za članove prvih, izvođačkih ansambala (Akademski hor “Obilić” i I Ansambl narodnih igara i pesama) tekst u polju “POZIV NA BROJ” se menja na sledeći način:
Za prvu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “AH/I-2014/2015”;
Za drugu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “AH/II-2014/2015”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “ANIP1/I-2014/2015”;
Za drugu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “ANIP1/II-2014/2015”.

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za Akademski hor “Obilić” Uplatnica AH

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za mladi Akademski hor “Obilić” Uplatnica MAH

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za I Ansambl narodnih igara i pesama Uplatnica ANIP1

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za II Ansambl narodnih igara i pesama Uplatnica ANIP2

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za III Ansambl narodnih igara i pesama Uplatnica ANIP3

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za Dečiji ansambl narodnih igara i pesama Uplatnica DANIP

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za I godinu Akademije Krsmanović pri Akademskom pozorištu Uplatnica APAK1

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za II godinu Akademije Krsmanović pri Akademskom pozorištu Uplatnica APAK2

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za III godinu Akademije Krsmanović pri Akademskom pozorištu Uplatnica APAK3

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za POPHOR Uplatnica POPH

Obrazac uplatnice za uplatu članarine za Rekreativni folklor Uplatnica RF