Obaveštenje o FB profilu Društva


Dragi Krsmanovići, zbog politike Facebook-a da organizacije ne mogu da imaju FB profile, profil Društva je trenutno nedostupan.

U toku je proces prebacivanja na stranicu/grupu. Zvanična stranica Društva će uskoro biti dostupna.