Obaveštenje AKUD „Branko Krsmanović“


Prostorije Društva na raspolaganju su prvenstveno članovima. Svakom članu Društva biće izdate nove članske karte Društva za tekuću sezonu.

Osnovni nosioci Društva su mladi – redovni članovi Društva (učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti do 27 godina starosti, prvenstveno fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i drugih fakulteta) koji se na amaterskoj osnovi bave umetničkim radom i stvaralaštvom, prošli su audiciju, dolaze na probe, nastupaju i putuju sa Društvom, šire akademske vrednosti, prihvataju akta i organe Društva i poseduju odgovarajuću člansku kartu Društva. Visina članarine za redovne članove iznosi 500 rsd mesečno.

Članovi pripremnih ansambala, Akademije Krsmanović, Dečiji ansambl, Pophor i rekreativci nastavljaju po već ustanovljenom načinu rada.

Svi bivši redovni članovi Društva od 27. godine starosti mogu nastaviti članstvo kao – vanredni članovi Društva (članovi po pozivu, veterani) sa obavezom da: prihvataju akta i organe Društva, poseduju odgovarajuću člansku kartu Društva, svojim akademskim duhom doprinose opštem kvalitetu Društva. Vanredni članovi ne dolaze na redovne probe, a po pozivu umetničkih direktora i odobrenju direktora Društva, imaju mogućnost da nastupaju u pojedinačnim projektima. Visina članarine za vanredne članove iznosi 1000 rsd godišnje.

Počasni član Društva može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge za rad i razvoj Društva. Svi članovi Društva sa svojim članskim kartama Društva automatski su i članovi Društvenog kluba „Krsmanac“.

Članovi Društvenog kluba „Krsmanac“ mogu postati i svi učenici i redovni studenti do 27. godine starosti koji prihvataju akta i organe Društva i poseduju člansku kartu Društvenog kluba „Krsmanac“. Visina članarine iznosi 1000 rsd godišnje.

Molimo sve članove Društva da do 10.10.2014. godine donesu u kancelariju Društva, svakog radnog dana od 15:00-20:00 časova, potvrdu o svom statusu sa fakulteta, škole, radnog mesta, službe za zapošljavanje i slično, na osnovu koje će im biti uručene odgovarajuće članske karte Društva.

U Beogradu, 06.10.2014.