KRSMANAC I BEOGRADSKI TAKSI


U pronalaženju novih nekonvencionalnih načina obaveštavanja i oglašavanja aktivnosti Krsmanac u reklamnoj PR kampanji “Audicije 2014” ostaruje saradnju s razgranatom mrežom BEOGRADSKOG TAKSIJA d.o.o. koji će do kraja oktobra emitovati džingl poziva na audiciju kompletno gratis. Svaki stanovnik grada pozivom beogradskog taksija biće informisan o našim aktivnostima. Zahvaljujemo beogradskom taksiju na prepoznavanju misije Krsmanca i ustupanju svojih kapaciteta.