Audicije 2018/2019


Krsmanović kao i svake godine vrši prijem novih članova, prijave za audicije možete popuniti ovde!

 

Dobrodošli! :)

http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/Anip1.jpg http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/Anip1.jpg
http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/Obilic1.jpg http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/Obilic1.jpg
http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/AKUD-Branko-Krsmanovic1.jpg http://cdn.krsmanovic.org/2018/08/AKUD-Branko-Krsmanovic1.jpg