Kontakt


Akademsko kulturno-umetničko društvo Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović”

  • Adresa: Balkanska 4, 11000 Beograd
  • Telefon: +381 (11) 361 34 51
  • Tel/Fax: +381 (11) 361 38 69
  • E-mail: office@krsmanovic.rs

Mapa adrese AKUD Branko krsmanović - Balkanska 4, 11000 Beograd