UPIS U TOKU

01.09.2014.

Audicije za prijem novih članova u Akademsko kulturno-umetničko društvo Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović” za sezonu 2014/2015 biće održane u drugoj polovini septembra i u oktobru mesecu.

Ponosni smo da predstavimo svežu novu energiju u Krsmancu koju donose novi umetnički direktori, vrhunska imena, pravi naslednici čuvenih Darinke Matić Marović, Bodgana Babića, Branka Markovića, a to su Aleksandar Sedlar, dirigent i kompozitor, novi umetnički direktor Akademskog hora “Obilić”; Mihailo Laptošević, glumac i pedagog, umetnički direktor Akademskog pozorišta i Akademije Krsmanović; Goran Mitrović, prvak i solista Nacionalnog ansambla KOLO, pedagog i koreograf, novi umetnički direktor Ansambla narodnih igara i pesama; Ivan Petrović, umetnički direktor, i Aleksandar Čutaja, supervizor, Ansambla narodne muzike; Marija Milovanović, dirigent POPHORa; Mojca Horvat, gostujući umetnički direktor škole savremenog plesa i Ansambla narodnih igara i pesama i Ana Lačković, mecosopran, profesor individualnih časova solo pevanja.

Prijavite se što pre da obezbedite svoje mesto u prestižnim ansamblima Krsmanca i učite od najboljih u regionu.

Prijavljivanje na telefon 011/36-13-451 od 16-20h radnim danima ili samo dođite u termine audicija koji će biti vrlo brzo objavljeni.

Nestrpljivi smo da Vas upoznamo!


Plan rada do naredne sezone i molba direktora

17.06.2014.

Sezona Društva 2013/2014. završava se 30. juna. Radi uštede materijalnih troškova, a u skladu s akademskom godinom i sezonom našeg Društva, kao i prošle godine, Društvo je na kolektivnom godišnjem odmoru od 30.06-24.08.2014. U tom periodu, ansambli ne rade, a kancelarija će obavljati neophodne tekuće poslove.

Početkom nove sezone na kolegijumu s umetničkim direktorima biće određena nova programska sezona i umetnički direktori obavestiće tada, članove ansambala koje vode, o planu rada.

Audicije za nove članove, učenike i studente, obaviće se u uobičajeno vreme tokom septembra i oktobra meseca, po planu umetničkih direktora ansambala.

Shodno odlukama Upravnog odbora Društva i Zaključaka s Rektorskog kolegijuma koje studenta postavljaju u prvi plan, administracija Društva poziva sve sadašnje članove da, na početku sezone do svoje prve probe, donesu potvrde o svom trenutnom statusu: iz škole, s fakulteta, s posla, s biroa za nezaposlene i sl, kako bi bili upisani u knjigu redovnog članstva ili u knjigu upisnika (člana po pozivu).

U skladu s odlukama Organa Društva, a po Pravilniku  o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata, na osnovu člana 42. i 96. Statuta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 162/11 i 167/12), Senat Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 20.03. 2013) aktivnosti studenata članova Društva, u organizacionim i umetničkim timovima ansambala, biće izražene u ESPB bodovima. Pozivamo zainteresovane članove da se prijave na početku naredne sezone.

Molim sve članove Društva svih generacija da, kao i do sada, svojim akademskim ponašanjem u ličnoj i on-line komunikaciji pokažu da su pravi nosioci imena AKUD Univerziteta u Beogradu „Branko Krsmanović“. Molim sve članove Društva svih generacija da, kao i do sada, poštuju Društvo, a Društvo je zauvek zahvalno, ceni i poštuje njihov umetnički i akademski doprinos.

Sve članove Društva, sve umetničke direktore, celokupnu Upravu, sve angažovane, sve saradnike, svih generacija, i sadašnje i bivše i buduće, lično izuzetno poštujem, jer imam svest da su svojim umetničkim i ljudskim kvalitetima objedinjeni imenom „Krsmanović“ koji zauvek znači kvalitet.

Dragi Krsmanovići, imam svest i osećam istorijsku odgovornost da, kao bivši član, sada kao deo menadžmenta, tu tradiciju uz Vašu pomoć nastavim.


Odluke Upravnog odbora od 05.06.2014.

17.06.2014.

Odluke UOD 05.06.2014.Podrska UniverzitetaPismo podrske ANMPodrska AP


Rezultati audicije održane 04.06.2014.

16.06.2014.

Rezultate audicije za prijem novih članova u pripremni Ansambl narodnih igara i pesama AKUD Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović” možete videti ovde.


SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA

09.06.2014.

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA AKUD UNIVERZITETA U BEOGRADU „BRANKO KRSMANOVIĆ“ ČLANOVIMA DRUŠTVA

Organi AKUD Univerziteta u Beogradu „Branko Krsmanović“ poštuju Statut Društva i akta doneta uz saglasnost svog osnivača, Univerziteta u Beogradu, a u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, te zahtevaju i od svojih članova poštovanje ovako utvrđenih pravila.

Po tim pravilima Društvo čine redovni studenti i učenici koji se bave umetničkim delatnostima u Ansamblima Društva u svoje vannastavno vreme.

Oni imaju prvenstvo u svim aktivnostima Društva: nastupima, turnejama i sl.

Radi stvaranja uslova za vannastavne aktivnosti svojih studenata, Društvu je za obavljanje umetničkih delatnosti, Univerzitet u Beogradu dao na besplatno korišćenje prostorije u zgradi Balkanske 4.

Radi studenata i zbog toga što je Društvo osnovao Univerzitet u Beogradu, Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine sufinansira rad Društva.

Ovakve privilegije studenata, članova Društva, već duže vreme zloupotrebljava manji broj starijih članova Hora kojima je prestao studentski status, ili ga nisu ni imali, a često imaju i preko pedeset godina starosti. Oni nameću pravila funkcionisanja Društva kojima daju sebi prvenstvo u aktivnostima Društva. Tako su oni prisutni na svim nastupima, putovanjima, a dešava se da pojedinci i naplaćuju svoje nastupe s Ansamblom. Često i bivši članovi Društva pokušavaju da nametnu svoja, davno prevaziđena pravila o radu Društva.

Istovremeno se dešava da mlađi članovi, studenti po više godina, nigde ne putuju s Ansamblom, ne dobijaju istaknute pozicije u Ansamblu i nemaju pravo na svoje mišljenje. Iz tog razloga je došlo do negativne selekcije među članovima. Ovakvo stanje podstiče i umetnički direktor. Imperativ je biti „stari“ a redovan član, koji ima prednost u svemu, a ne student.

To nije misija s kojom je osnovano Društvo. To nisu pravila institucija koje su nas osnovale i kojima po zakonu Društvo pripada.

Sadašnji organi Društva odlukama podsećaju na osnivačku misiju i ponovo postavljaju studenta u poziciju osnovnog nosioca Društva. To nije u interesu „starih“ a redovnih članova, pa su pribegli pisanju peticije. Među potpisnicima se, međutim, nalazi veliki broj lica koja nisu članovi Društva.

Ne navodeći pravi razlog nezadovoljstva, peticija se svodi na osudu uprave zbog insistiranja na finansijskim momentima. Izgleda da su svi u Srbiji svesni teške finansijske situacije, naročito u amaterizmu, sem pojedinih članova Hora. Sredstva iz budžeta pokrivaju fiksne troškove za 3 meseca. Normalno je da se posebnim naporima trudimo da ih obezbedimo, kako bi stvorili uslove za rad ansambala, jer oni sa pravom očekuju da imaju osvetljen, zagrejan, uređen i očišćen prostor.

Nekada je sve to plaćala država. Ali sada Društvo mora da plaća infostan, telefone, internet, struju, porez na građevinsko zemljište, sve popravke u prostorijama…, troškove postojanja i funkcionisanja Društva, knjigovodstvene usluge, protivpožarnu zaštitu, instrumente kao osnovno sredstvo za rad, osvetljenje, scensko i obično, kancelarijski materijal i tehniku, higijenski materijal u prostorijama, prevoz svih vrsta, scenografiju, kostime i horsku odeću, održavanje istih, note, honorare, plakate, reklamu… Država je plaćala i sve turneje. Sada država ne plaća ni jedno, ni drugo.

„Stari“ a redovni članovi i umetnički direktor ne žele to da kažu svojim članovima studentima. Ne žele da kažu koliko se uprava i menadžment trude da to sve ponovo obezbede. Nisu pomogli upravi i menadžmentu da organizovanjem potpisa peticije podrži upravu i menadžment u molbama ministarstvima za poboljšanje materijalnih uslova Društva. Nisu, jer žele da uprava i menadžment budu krivi za sve, da bi oni, „stari“ a redovni članovi mogli i dalje da imaju privilegije koje ova uprava i menadžment daju studentima.

Zloupotrebili su osnovnu obavezu članova svakog društva po statutu, plaćanje članarina, istakavši da je ona jedina ideja za novi izvor finansiranja Društva, što nije tačno. Članarina je samo jedan od pokazatelja potvrde poštovanja društva kojem član pripada, znanja koje svaki član dobija, poštovanje mesta u kojem se umetnički izražava. Stari članovi zagovaraju tezu da samo oni daju Društvu i da Društvo njima ništa ne daje. Zbog toga očekuju da, iako rade i imaju svoje plate, za razliku od studenata, i dalje samo oni putuju besplatno, ne plaćaju članarine, imaju prvenstvo na nastupima.

Poštujući Statut Društva, uprava i menadžment pozivaju sve članove koji više nisu studenti, a žele da nastupaju s redovnim članovima, da se prijave u Upisnik Društva i budu članovi po pozivu za određeni projekat, ako to umetnički direktori procene da je potrebno.

Peticijom zaustavljaju rad i napredak Društva.

Dostavljanjem peticije ministarstvima i Univerzitetu urušavaju ugled Društva i zatvaraju vrata za sve nove izvore finansiranja.

Uprava poziva sve članove na akademsko ponašanje, poštovanje Statuta, akata i organa Društva i koriste vreme proba za umetničko izražavanje.

Upravni odbor Društva objaviće odluke vezane za gorenavedene teme, a donete 05.06.2014, zajedno s zvaničnim saopštenjem Univerziteta u Beogradu.

U Beogradu, 09.06.2014.